in media

Articles (only available in Norwegian)

 

Mange med astmadiagnose har egentlig EILO

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Astma eller EILO?

Frykter at feilbehandlede pustevansker hos barn og unge i Norge gjør at de unngår fysisk aktivitet

Hva skjer i strupen når folk sliter med å puste?

Mest lest på forskning.no i 2019

Videos

 

Hege Clemm explaining Exercise Induced Laryngeal Obstruction

Explaining the continuous laryngoscopy test (CLE test)

WestPaed Research
Universitetet i Bergen
Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus